เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (ฉบับที่ 20 มกราคม 2564)

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำ...

ลงพื้นที่สำรวจโรคใบด่างในมันสำปะหลังพร้อมหให้ควมรู้และแนวทางการป้องกันและการเฝ้าระวังแก่เกษตรกรผู้ปล

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้เจ...

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ลงพื้นที่อบรมสมาชิกเกษตรแปลงหใญ่ในโครกงารส่งเสริมระบบการเกษตรแ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้เ...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ฉบับที่ 17 มกร

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นาง...

เกษตรอำเภอบ้านไผ่. ประชุมประจำสัปดาห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่.(ฉบับที่ 16 มกราคม 2564)

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม. 2564. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา. เกษตรอำเภอบ้านไผ่. ประชุมประจำสัปดาห์ เจ้าหน้า...

เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหง(ฉบับ

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมวางพาน...

จัดอบรมโครงการเสริมสรัางและพัฒนากลุ่มยุวเกษตร(ฉบับที่ 14 มกราคม 2564)

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้น...

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ทุกคนร่วมแสดงความเสียใจและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมของคุณยายต้วน ทิ

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 18.30 นายทรงศักดิ์ ศักดิ์แสงวิรัต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร...

more...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

  

โครงการเสริมสร้างรรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

  
แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อำเภอบ้านไผ

    

 Field  Day อำเภอบ้านไผ่