เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านไผ่

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสุริยา จงสมช...

อบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลง Gisagro QGIS และ FAARMis ปี 2561

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. นายมานนท์ พันนา นวส.ปฏิบัติการ และ นางสาวชนิต...

ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์

เวลา 14.00 ของวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงา...

ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น. นายวีระศักดิ์ อานพินิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำน...

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 นาที นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น...

อบรมจัดทำบัญชีโครงการ 9 10 1 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรก

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08. 30 นาที นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่เป็นประธานเปิดการฝึกอ...

เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเพิ่มประสิทธิและพัฒนาข้าวหอมมะลิคร

วันนี้เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการชี้แจงทำความเ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบแนวทางการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรแก่สหกรณ์การเกษตรและ กลุ่มวิ

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00น.ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกี...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...