เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมสัญจร ส่วนราชการและผู้นำตำบลหัวหนอง

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางดวงดาว วงศ์ชารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ...

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ได้ให้เกียรติเป็นปร...

เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกรโปรแกรม gisagro QGis และ faarnisโครงการขึ้นทะเบียนและปรับป

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏ...

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ได้พบปะเกษตรกรตำบลบ้านลาน และ มอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปร

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ร่วมกับทาง ธกส.สาขาบ้านไผ่ ยังดำเนินการมอ...

มอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย นายวีร...

มอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 256

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย นายวีระ สม...

รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสาน

ันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ ศักดิ์แสงวิรัต เจ้าพนักงานการเกษตรชำน...

ส่งผลผลิตชนิดสินค้าเกษตรผักกาดหัว(หัวไช้เท้า)เข้าสู่ตลาด Modern Trade (เทสโก โลตัส)

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่และภาคีเครือข่ายกระทรวงเกษตร...

more...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

   

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างรรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

  
แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อำเภอบ้านไผ

     

 Field  Day อำเภอบ้านไผ่