เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

(ฉบับที่ 17 มกราคม 2565)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำ...

(ฉบับที่ 16 มกราคม 2565)

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรกรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางพ...

(ฉบับที่ 15 มกราคม 2565)

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้น...

(ฉบับที 14 มกราคม 2565)

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางดวง...

(ฉบับที่ 13 มกราคม 2565)

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางพิมพ์ใ...

(ฉบับที่ 12 มกราคม 2565)

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำน...

(ฉบับที่ 11 มกราคม 2565)

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้นายทรง...

(ฉบับที่ 10 มกราคม 2565)

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ นางจารุวรรณ์ ...

more...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

           

การจัดงาน Field  Day อำเภอบ้านไผ่                   การถอดบทเรียน ศพก. ปี 2564

  
แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อำเภอบ้านไผ