เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

(ฉบับที่ 26 มีนาคม 2564)

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่...

(ฉบับที่ 25 มีนาคม 2564)

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ ...

(ฉบับที่ 24 มีนาคม 23564)

คณะทัวร์จาก ชมรม 1 Day Trip in KKC ตอน "ตะลุยท่องเที่ยวเชิงเกษตร "บุฟเฟ่ต์ "มะม่...

(ฉบับที่ 23 มีนาคม 2564)

วันเสาร์ที่ 20. มีนาคม. 2564. เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง. ศรีเชียงสา. เกษตรอำเภอบ้านไผ่. มอบหมายให้...

(ฉบับที่ 22 มีนาคม 2564)

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักง...

(ฉบับที่ 21 มีนาคม 2564)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมการฝึกอบรมเกษตร...

(ฉบับที่ 20 มีนาคม 2564)

ลงพื้นที่ติดตาม/เยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชผักส...

(ฉบับที่ 19 มีนาคม 2564)

จัดเวทีทบทวนการบกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และการเชื่อมโยงการตลาด ...

more...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

  

โครงการเสริมสร้างรรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

  
แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อำเภอบ้านไผ

    

 Field  Day อำเภอบ้านไผ่