เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

รับเรื่องขอยื่นแบบคำร้องเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โค

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ นำโดย นายวีระ สมัตถะ เกษ...

ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการด่านชุมชนต่อสู้เอาชนะ Covid-19 หยุดอาชาญากรรมและป้องกันปัญหายาเสพติดในหมูบ้

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให...

ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการด่านชุมชนต่อสู้เอาชนะ Covid-19 หยุดอาชาญากรรมและป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาว...

เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรม D-Day โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น (ฉบับที่ 31 พ.ค.256

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางพิมพ์ใจ ...

ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการด่านชุมชนต่อสู้เอาชนะ Covid-19(ฉบับที่ 30 พ.ค. 2563)

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศิ...

เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามและสอบถามกึงปัญหาและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 29 พ.ค.

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.35 น. ว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่...

จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ประจำจุด เพื่อคัดกรองเกษตรกรที่เข้ามาติดต่องานในสำนักงานเกษตร

นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ประจำจุด เพื่อคัดกรองเกษต...

เกษตรอำเภอบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวประชุมชี้แจงโครงการรักษาปริมาณและคุณภาพข้าว

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่จากศูน...

more...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

   

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างรรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

  
แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อำเภอบ้านไผ

     

 Field  Day อำเภอบ้านไผ่