เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านไผ่(ฉบับที่ 7 ต.ค.62)

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมช...

เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชี คร

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวีระ สมัตถะ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและ...

เข้าร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง(ฉบับที่ 5 ต.ค. 62)

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมงานวันรณรงค์การป้อ...

ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาพร้อมถวายบังคม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำ...

ร่วมประชุมผ่าน VDO Conference (ฉบับที่ 3 ต.ค. 62)

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562. เวลา 10.00-12.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมการ...

รับมอบเครื่องสับมันเส้น(ฉบับที่ 2 ต.ค. 62)

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ,นายวีระ สัมตถ...

ประชุมเจ้าหน้าที่(ฉบับที 1 ต.ค. 62)

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประชุมเจ้าหน้าที...

"โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย " ณ

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 : เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจ...

more...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

   

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างรรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

  
แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อำเภอบ้านไผ

     

 Field  Day อำเภอบ้านไผ่