เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ "โครงการ 5 ประสาน

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสู...

ร่วมบรรรยายวิชาการ ทีม Future Doae จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางจารุวรรณ บุญนำพา นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอ...

รับมอบเกียรติบัตรประเภทเกษตรอำเภอดีเด่น

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียร...

ร่วมประชุมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้า...

มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 แก่เกษตรกรผู้ได้รับความเเสียหายด้านพืช กรณีน้ำท่วมขัง

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ธกส.สาขาบ้านไผ่ นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ...

จัดมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวมะลิคุณภาพสูงครบวงจร

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนั...

ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวีรศักดิ์ อานพินิจ นวส.ชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อ...

ร่วมบริจาคในงานวันรวมนำ้ใจให้กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ปี 2561

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุริยา...

more...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

 

แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่