เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 

 

เลขที่ 147 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น 40110

 

  • โทรศัพท์ : 043-272612
  • โทรสาร : 043-272612
  • อีเมล์ : kk_banphai@doae.go.th

 

 Contact Us   

=>