เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานมอบใบประกาศให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสร...

Field day

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 10.00 . นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในงานวันถ่ายท...

ชุมชนที่ 5 รุ่นที่ 1 มอบใบประกาศ

เมือวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานการมอบใบประ...

มอบใบประกาศชุมชนที่ 2 รุ่นที่ 1ตำบบ้านไผ่

เมือวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานการมอบใบประ...

เปิดการอบรมรุ่นที่ 1 ตำบลเมืองเพีย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.นายวีระ สมัตถะเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานเปิดการอบรม ตามโครง...

ประธานเปิดการอบรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานเปิดการอบรม ตามโครงการส่งเสริมรา...

มอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่า...

นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการส่งเสริมรา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู...

more...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

 

แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่