เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมอบรมงานสถาบัน

ในระหว่างันที่12 -13 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสุริยา จงสมชัย นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกตรอ...

นำกลุ่มวิสาหกิจอำเภอบ้านไผ่ ร่วมจำหน่ายสินค้าในงานสินค้าเกษตรปลอดภัย Farm @ Home ณ โฮมโปร สาขา ขอน

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสุริยา จงสมชัย นวส.ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเ...

เข้าร่วมอบรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินการงานโครงการระดับจังหวัด โ

วันที่12 -14 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวชนิตา หวานเขียง เจ้าพนักงานธุรการ และ นางสาวกน...

ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้านไร่ปี 2561/62

วันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 13.30 น.นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางดวงดาว วงศ์ชา...

กอ.บ้านไผ่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จ...

DOAE FARMBOOK Application

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...

ร่วมประชุมสัญจรตำบลบ้านลาน ณ บ้านหนองค้อ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตร...

เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายเครื่

วันอาทิตย์ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 80.30 น.นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส...

more...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

   

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างรรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

  
แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อำเภอบ้านไผ

     

 Field  Day อำเภอบ้านไผ่