เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแ

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนัก...

ร่วมประชุมธุรการประจำเดือน ตุลาคม 2560

เมื่อศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นางสาวนันทภรณ์ ส...

ประชุมชี้แจง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัดประชุมผู้นำชุมชนใน...

ประชุมเพื่อชีแจงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณใหม่

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานเกษตรอำเภอ...

ร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ โดยนายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการแล...

"ปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ "

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายว...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานประชารัฐ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 08. 30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหว...

สำรวจศัตรูข้าว

วันนี้ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเ...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...