เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรและประกวดศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอิสานหมอลำซิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ...

จัดเตรียมสถานที่งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภ...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 นายวีระ สมัตถะ กษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุริยา จงสมชัย นั...

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 80.30 น.นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำภอบ้านไผ่ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบ...

ออกติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยในพื้นที่นาไม่เหมาะสม

วันที่ 12 ม.ค. 61ที่ผ่านมา นางดวงดาว วงศ์ชารี นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ออกติดตามการดำ...

ติดตามการดำเนินงานระบบน้ำ โครงการอาหารเกษตรปลอดภัย

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61 นายมานนท์ พันนา นวส.ชำนาญการ สำนักงาน้กษตรอำเภอบ้านไผ่ ติดตามการดำเนินงานระบบ...

คนเด่นเมืองไผ่

นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้นไผ่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับค...

ประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒ

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...