เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

นายอำเภอบ้านไผ่เป็นประธานประชุม คณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาก

วันที่ 25 ก.ค.60 เวลา 15.00 น. นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่เป็นประธานประชุม คณะกรรมการโครงการ ...

เปิดโครงการ 9 10 1 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 13

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ 9101 ...

เปิดโครงการ 9 10 1 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 4 ,5

วันนี้ 24 กรกฎาม 2560 เมื่อเวลา 11.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอน...

เปิดโครงการ 9 10 1 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 11 ต

วันนี้ 24 กรกฎาม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. นายมานนท์ พันนา นวส. ปฏิบัติการ จัดพิธีเปิดโครงการ 9 10 1 ท...

ปลัดกระทรวงพานิชย์เยี่ยมลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 ก.ค 60 เวลา 09.00 น นางดวงดาว วงศ์ชารี นวส.ชำนาญการ มอบพันธุ์ไม้และติดตามแปลงกิจกรรมข...

จัดพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตร (รถเกี่ยวนวดข้าว) ณ บริเวณลานประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ อ.บ้า

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไ...

จัดอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดข...

จัดอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว. ครั้งที่. 2.

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม. 2560. เวลา. 09.00น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดข...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...