เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข้อมูลสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 

 

ตั้งอยู่เลขที่ 147 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ 043-272612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ตุลาคม 60 13:31:21