เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 

 

ตั้งอยู่เลขที่ 147 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ 043-272612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 มกราคม 60 14:32:23