เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดบูรณะสิทธิ์พระเจ้าใหญ่ผือบัง

เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอบ้านไผ่มาแต่ดั้งเดิม...

ฮูปแต้มวัดสนวนวารีพัฒนาราม

สิมวัดสนวนวารีพัฒนาราม ตั้งอยู่ภายในวัดสนวนวารีพัฒนาราม หมู่ที่ 1...

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ บนเนื้อที่ 51 ไร่ 3 งาน 99.6 ตารางวา...

ฮูปแต้มวัดมัชฌิมวิทยาราม

วัดมัชฌิมวิทยาราม หรือวัดบ้านลาน สิมหรือโบสถ์เก่าแก่ของวัดมีฮูปแต้มที่ผนังด้านนอก...