เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

111

พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านไผ่(ฉบับที่ 7 ต.ค.62)

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลป่าปอ ในการขอจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้...

เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชี คร

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวีระ สมัตถะ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำช...

เข้าร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง(ฉบับที่ 5 ต.ค. 62)

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรชาว...

ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาพร้อมถวายบังคม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและวา...

ร่วมประชุมผ่าน VDO Conference (ฉบับที่ 3 ต.ค. 62)

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562. เวลา 10.00-12.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโ...

รับมอบเครื่องสับมันเส้น(ฉบับที่ 2 ต.ค. 62)

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ,นายวีระ สัมตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมนายสุรินทร์ ศรีจุมพล ต...

ประชุมเจ้าหน้าที่(ฉบับที 1 ต.ค. 62)

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อวางแผนงานและเตรียมความพร้อ...

"โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย " ณ

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 : เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรก...

ร่วมให้การต้อนรับ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ประธานกรรมการ ธ.ก.ส) ได้ให้มาเป็

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมแล...

ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค ปี 2562 (ฉบับที่ 11 กันยายน 2562)

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้นไผ่ ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค ปี 2562 ณ ลานกิจกร...