เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

111

จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรและประกวดศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอิสานหมอลำซิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดประก...

จัดเตรียมสถานที่งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดเตรียมส...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 นายวีระ สมัตถะ กษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุริยา จงสมชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเ...

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 80.30 น.นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำภอบ้านไผ่ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส...

ออกติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยในพื้นที่นาไม่เหมาะสม

วันที่ 12 ม.ค. 61ที่ผ่านมา นางดวงดาว วงศ์ชารี นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ออกติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยในพื้นที่นาไม่...

ติดตามการดำเนินงานระบบน้ำ โครงการอาหารเกษตรปลอดภัย

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61 นายมานนท์ พันนา นวส.ชำนาญการ สำนักงาน้กษตรอำเภอบ้านไผ่ ติดตามการดำเนินงานระบบน้ำ โครงการอาหารเกษตรปลอดภัย กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านสว...

คนเด่นเมืองไผ่

นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้นไผ่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นคนเด่นเมืองไผ่ ตามวารสารเสียงเมืองไ...

ประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒ

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ ตามโครงการขับเค...

มอบความสุขให้กับเจ้าหน้าที่

นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบของขวัญและให้พรปีใหม่ 2561 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น...

สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยประธาน ศพก.อำเภอบ้านไผ่ และตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบ...