เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

111

ร่วมประชุมสัญจร ส่วนราชการและผู้นำตำบลหัวหนอง

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางดวงดาว วงศ์ชารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจร ส่วนราชการและผู้นำตำบลหัวหนอง ณ ...

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงค...

เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกรโปรแกรม gisagro QGis และ faarnisโครงการขึ้นทะเบียนและปรับป

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นาสาวชิตา หวานเขียง เจ้าพนักง...

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ได้พบปะเกษตรกรตำบลบ้านลาน และ มอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปร

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ร่วมกับทาง ธกส.สาขาบ้านไผ่ ยังดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให...

มอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ...

มอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 256

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ และนางดวงดาว วงศ์ชารี น...

รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสาน

ันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ ศักดิ์แสงวิรัต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบงานสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ร...

ส่งผลผลิตชนิดสินค้าเกษตรผักกาดหัว(หัวไช้เท้า)เข้าสู่ตลาด Modern Trade (เทสโก โลตัส)

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่และภาคีเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดปล่อยขบวนรถขนส่งผลผลิต...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอก

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์...

ร่วมรำในพิธีการรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลองขอนแก่นครบรอบ 221 ปี เนื่องในเทศกาลไ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 : นางสุริยา จงสมชัย นักวิฃาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวชนิตา หวานเขียง เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมรำในพิธีการรำบวง...