เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

111

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแ

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงกา...

ร่วมประชุมธุรการประจำเดือน ตุลาคม 2560

เมื่อศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นางสาวนันทภรณ์ สะภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและนางสาวชนิตา หวาน...

ประชุมชี้แจง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัดประชุมผู้นำชุมชนในเขตอำเภอบ้านไผ่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโ...

ประชุมเพื่อชีแจงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณใหม่

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประชุมเพื่อชีแจงแนวทางการ...

ร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ โดยนายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ...

"ปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ "

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่พร้อมด้วยข้าราชการพน...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานประชารัฐ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 08. 30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานประชารัฐ อ...

สำรวจศัตรูข้าว

วันนี้ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ และทีมงานกลุ่มอารักขาพืช สำนักงา...

จัดเวทีโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 26 ก.ย. 60 เวลา 09.00น. ณ ศพก. อำเภอบ้านไผ่ นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางจารุวรรณ บุญนำพา นวส.ชำนาญการ จัดเวทีโครงการสร้างกา...

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

วันนี้ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัด...