เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

111

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 8-10-2561)

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อพิ...

สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง(ฉบบัที่ 7-10-2561)

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางดวงดาว วงศ์ชารี พร้อมนางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศู...

ร่วมงานพิธีในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 (ฉบับที่ 6-10-2561)

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวาง...

ประชุมตามโครงการสานพลังประชารัฐ(ฉบับที่ 5-10-2561)

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ อานพิานิจและนางดวงดาว วงศ์ชารี นวส.ชำนาญการ...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภบ้านไผ่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ณ ลานประชารัฐ (ฉบับที่ 3-10-

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสุริยา จงสมชัย พร้อมด้วยนางดวงดาว วงศ์ชารี นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ร่วมพิธี...

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2-10-2561)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมการประชุมของโครงการวิจัย "การบริหารราชการบนพื้นฐานหลักปรัช...

ประชุมชี้แจงการสำรวจผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น ที่คาดว่าจะประสบภัยธรรมชาติ(ฉบับที่ 1 -10-2561)

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ศักดิ์แสงวิรัต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ...

ร่วมอบรมงานสถาบัน

ในระหว่างันที่12 -13 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสุริยา จงสมชัย นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกตรอเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม...

นำกลุ่มวิสาหกิจอำเภอบ้านไผ่ ร่วมจำหน่ายสินค้าในงานสินค้าเกษตรปลอดภัย Farm @ Home ณ โฮมโปร สาขา ขอน

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสุริยา จงสมชัย นวส.ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ นำกลุ่มวิสาหกิจอำเภอบ้านไผ่ ร่ว...