เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่  10 เมษายน  2560  นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากนายอำเภอบ้านไผ่ และผู้อาวุโสในอำเภอบ้านไผ่  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ณ  หอประชุมอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 เมษายน 60 14:53:41