เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2560 เวลา 12.00 น. นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  เข้าร่วมงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 และร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  ณ  อาคารอเนกประสงค์  สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 เมษายน 60 15:07:55