เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

เมื่อวันที่  12 เมษายน  2560 นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าีที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน  ตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์  (ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2560) ณ  จุดบริการประชาชนอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 เมษายน 60 15:24:18