เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรจังหวัดขอนแก่นชี้แจงโครงการ 9101 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก  เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายบุญมี  แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  ประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ  เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  เพื่อชี้แจงและแนวทางการปฏิบัติงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 กรกฎาคม 60 13:49:22