เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมธุรการประจำเดือนกรกฎาคม 2560

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.นางสาวนันทภรณ์ สะภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานงาน และนางสาวชนิตา หวานเขียง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมพบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

5 กรกฎาคม 60 15:48:24