เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีชุมชนชี้แจงตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดเวทีชุมชนชี้แจงและทำความเข้าใจตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และจัดทำแผนงานโครงการชุมชนในระดับตำบลในอำเภอบ้านไผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 กรกฎาคม 60 16:13:20