เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับฟังคำชี้แจงจากผู้ประสานงานอำเภอตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

วันนี้ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00น. นายสมเกียรติ โสภา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ผู้ประสานงานอำเภอตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน ได้ติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 กรกฎาคม 60 16:19:08