เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมีเพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น    จัดประชุมคณะกรรมการฯระดับอำเภอพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนทั้ง13 ชุมชน เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมีเพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่     ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบ้านไผ่ นายธวัธชัย  รอดงาม  เป็นประธาน พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทุกภาคส่วน และคณะกรรมการทุกชุมชน เข้าร่วมการประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งผลพิจารณาอนุมัติโครงการจำนวน13 ชุมชน  49 โครงการ งบรวม 32,497,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 กรกฎาคม 60 20:17:44