เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมให้กำลังใจคณะทำงานตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2560  เวลา 14.00 น. ท่านนายอำเภอบ้านไผ่  นายธวัชชัย  รอดงาม  ได้ให้เกียรติมาเยี่ยม  ให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ในการจัดการทำรายละเอียดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 กรกฎาคม 60 10:20:59