เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตร (รถเกี่ยวนวดข้าว) ณ บริเวณลานประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ อ.บ้า

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตร (รถเกี่ยวนวดข้าว) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจาก 20 กลุ่ม จำนวน 300 ราย พร้อมรับฟังการบรรยายจากตัวแทนบริษัทเอกชน ด้านระบบการทำงาน การดูแล และข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณลานประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และกล่าวรายงานโดยว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับและบริการกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 กรกฎาคม 60 14:53:21