เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ปลัดกระทรวงพานิชย์เยี่ยมลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เัมื่อวันที่ 22 ก.ค 60 เวลา 09.00 น นางดวงดาว วงศ์ชารี นวส.ชำนาญการ มอบพันธุ์ไม้และติดตามแปลงกิจกรรมของนางสุธรรมมา เกตุหมูผู้ร่วมโครงการส่งเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านผักหวาน ม.2 ตำบลบ้านลาน  เวลา 15.00 น.นางดวงดาว วงศ์ชารี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศบกต.และอกม.  นายเสวก ลารังสิต นายก อบต. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ นายสุจินต์ สุภาเสร่วมต้อนรับ น.ส.วิบูลย์ลักษ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพานิชย์และคณะเดินทางมาพบปะหารือกลุ่มผู้ปลูกมันฯ ที่ ศบกต.ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

25 กรกฎาคม 60 15:51:35