เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เปิดโครงการ 9 10 1 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 11 ต

วันนี้ 24 กรกฎาม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. นายมานนท์ พันนา นวส. ปฏิบัติการ จัดพิธีเปิดโครงการ 9 10 1 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดโครงการ 9 10 1 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 11 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 กรกฎาคม 60 16:01:10