เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เปิดโครงการ 9 10 1 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 4 ,5

วันนี้ 24 กรกฎาม 2560 เมื่อเวลา 11.00  น. นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ประธานพิธีเปิดโครงการ 9 10 1  ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 4 ,5  ตำบลเมืองเพีย   อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้  นายวีรศักดิ์  อานพินิจ  นวส.ชำนาญการแลผู้นำชุมชนร่วมพิธีเปิดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 กรกฎาคม 60 16:17:27