เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เปิดโครงการ 9 10 1 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 13

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนที่ 13 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น " การผลิตปุ๋ยอินทริย์ " พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมกาสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ร่วมเปิดโครงการ 9101

 

 

 

 

 

 

 

 

25 กรกฎาคม 60 16:24:59