เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการจัดการระบบธรรชาติ

วันนี้ 11  สิงหาคม  2560  เวลา  16.30 น. ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ  ขอดจันทึก  เกษตรจังหวัดขอนแก่น  พร้อมทีมงาน  ออกติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการจัดการระบบธรราชาติ  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ นายวีระ  สมัตะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

 

 

 

 

28 สิงหาคม 60 13:14:04