เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

สิ้นสุดโครงการ 9101 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนที่ 4,5 ตำบลเมืองเพีย

วันนี้  18 สิงหาคม 2560 นายวีระศักดิ์  อานพินิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น สิ้นสุดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ชุมชนที่ 4 ,5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น(การผลิตปุ๋ยอินทรีย์)

 

 

 

 

 

 

28 สิงหาคม 60 13:30:06