เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกติดตามประเมินความเสียหายมันสำปะหลัง เขตพื้นที่ได้ รับผลกระทบ จากพายุ เซินกา ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น.นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเกษตรกร สนง.กษจ.ขก. พร้อมด้วยนายวีระ สมัตถะ กอ.บ้านไผ่ ออกติดตามประเมินความเสียหายมันสำปะหลัง เขตพื้นที่ได้ รับผลกระทบ จากพายุ เซินกา ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 สิงหาคม 60 13:53:20