เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่นออกติดตามงานอำเภอบ้านไผ่

วันนี้ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายบุญมี แท่นงามหัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกติดตามนิเทศงานตามโครงการต่างๆ พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย น้ำท่วมขัง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ..ทั้งนี้.. นายวีระ สมัตถะเกษตรอำเภอบ้านไผ่พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 สิงหาคม 60 15:15:43