เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายอำเภอบ้านไผ่ ได้ให้เกียรติเยี่ยม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เมื่อวันนี้ 5 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ ได้ให้เกียรติเยี่ยมและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ในการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี การผลิต 2560/61 และมาตราการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

12 กันยายน 60 13:44:20