เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

สำรวจศัตรูข้าว

วันนี้ 28  กันยายน 2560  เวลา 10.30 น. นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ และทีมงานกลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกสำรวจศัตรูข้าวในแปลงนาเกษตรกร ม.10 ตำบลบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น   

 

 

 

 

 

 

 

 

28 กันยายน 60 16:08:58