เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานประชารัฐ

เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2560  เวลา 08. 30 น.  นายวีระ  สมัตถะ   เกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานประชารัฐ  อำเภอบ้านไผ่ ก่อนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม  2560  ณ  ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ตุลาคม 60 10:14:20