เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  โดยนายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ได้ร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   เพื่อน้อมถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมนำส่งมอบกับอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 999 ดอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 ตุลาคม 60 11:18:29