เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ประชุมชี้แจง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัดประชุมผู้นำชุมชนในเขตอำเภอบ้านไผ่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทั้งได้ ท่านปศุสัตว์อำเภอบ้านไผ่และประมงอำเภอบ้านไผ่ได้ร่วมประชุมดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ตุลาคม 60 12:05:23