เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ร่วมประชุมธุรการประจำเดือน ตุลาคม 2560

เมื่อศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  นางสาวนันทภรณ์  สะภา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและนางสาวชนิตา  หวานเขียง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อรับฟังคำชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ และเพื่อดำเนินงานตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและทันตามกรอบระยะเวลา รวมถึงทำความเข้าใจงานด้านธุรการอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ตุลาคม 60 13:52:20