เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุริยา จงสมชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปี 2561 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในเวลา 16.30 นาที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 มกราคม 61 15:23:11