เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

จัดเตรียมสถานที่งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดเตรียมสถานที่สำหรับการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและศิลปะการแสดงหมอลำซิ่ง. ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 มกราคม 61 15:49:00