เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรและประกวดศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอิสานหมอลำซิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรและประกวดศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอิสานหมอลำซิ่ง. ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลรางวัลการประกวด กิจกรรมต่างๆดังนี้
การประกวดกล้วยน้ำว้าสุก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ตำบลแคนเหนือ อันดับที่ 2 ตำบลหัวหนอง อันดับที่ 3 ตำบลเมืองเพีย
การประกวดประเภทมะละกอดิบ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลป่าปอ อันดับที่ 2 ตำบลป่าปอและอันดับที่ 3 ตำบลในเมือง
การประกวดมะละกอสุก รางวัลชนะเลิศได้แก่ ตำบลเมืองเพีย อันดับที่ 2 ตำบลเมืองเพียและอันดับที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส
การประกวดการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานหมอลำซิ่ง รางวัลชนะเลิศได้แก่ ตำบลเมืองเพีย อันดับที่ 2 ได้แก่ตำบลภูเหล็กและอันดับที่ 3 ได้แก่ตำบลบ้านลาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 มกราคม 61 16:07:43