เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 1

ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 1 กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจากตำบลป่าปอ จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

24 มกราคม 61 14:20:26