เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองตามนโยบายช่วยเหลือ

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ เพื่อชี้แจงและติดตามงานตามโครงการต่างๆ ทั้งนี้ ผช.ผจก.ธกส.สาขาบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองตามนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2( ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ธกส. สาขาบ้านไผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 กุมภาพันธ์ 61 10:05:42