เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ออกติดตามเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเก

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายมานนท์ พันนา นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ออกติดตามเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ปี 2560 ณ แปลงปลูกมะเขือพวงไร้หนาม ม.4 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

6 กุมภาพันธ์ 61 12:08:30