เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ตรวจสอบปัจจัยการผลิต อัอยชำข้อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2561

วันที่ 22 มี.ค.2561เวลา 09.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่พร้อมด้วยนางสุริยา จงสมชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ รับและตรวจสอบปัจจัยการผลิต อัอยชำข้อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2561 ณ บ้านโคกสูง ม.7 อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 60,000 ถุง เกษตรเป้าหมาย 15 ราย

 

 

 

 

 

 

 

28 มีนาคม 61 10:26:59