เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

จัดกระบวนการเรียนรู้ การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดู (Future2Doae)

จัดกระบวนการเรียนรู้ การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดู
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นางจารุวรรณ์ บุญนำพา นักวิชาการส่งเสริมการชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (Future2Doae) จำนวน 46 คน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัดร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้แก่เกษตรกร ด้านการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในโครงการเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดงานโครงการฯในครั้งนี้ โดยมีนายสำเนียง กรมธรรมา เกษตรอำเภอหนองวัวซอ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ ร่วมพบปะให้กำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ซึ่งในการจัดกระบวนการในครั้งนี้เน้นให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี โดยมีการบรรยายในหัวข้อการจัดกระบวนการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง โดยนายธราธิป ทิพย์กรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ณ บ้านหนองแวงศรีวิไล ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

28 มีนาคม 61 10:44:55