เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

รับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่1 ปี งบประมาณ พศ. 2561

วันพุธที่  28  มีนาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก  เกษตรจังหวัดขอนแก่น  ประธานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่1 ปี งบประมาณ พศ. 2561   โดยมีเกษตรอำเภอสายที่ 2 และนวส.และเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้ารับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 มีนาคม 61 13:15:42