เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ร่วมเป็นวิทยาการตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมานนท์ พันนา นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยาการ ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บ้านไผ่ ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  โดยมีเกษตรเป้าหมาย 60 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

28 มีนาคม 61 14:29:47