เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วิทยากร ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางสุริยา จงสมชัย นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บ้านไผ่ ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer มีเกษตรเป้าหมาย 45 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

28 มีนาคม 61 14:40:22