เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ร่วมจัดเวทีตามโครงการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวเสาวภา หินวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ออกร่วมจัดเวทีตามโครงการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านหนองไผ่ ม.12 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

28 มีนาคม 61 14:50:01