เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ปี 2561

เมื่อวันที่  11 เมษายน  2561 เวลา 11.00 น. นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพ่ื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและเพื่อเป็นศิริมงคล  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 เมษายน 61 11:51:54