เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ต้อนรับคณะท่องเที่ยว " 1 Day Trip in KKC วันเดียวเที่ยวเมืองขอนแก่น"

วันเสาร์ที่ 14  กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น.  นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ให้การต้อนรับคณะท่องเที่ยว " 1 Day  Trip in KKC วันเดียวเที่ยวเมืองขอนแก่น" นำโดยนางสิริพร  จังตระกูล  ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  และคณะได้เดินทางเยี่ยมชมวิถีชุมชน ตำบลเมืองเพีย  ตำบลหัวหนอง ตำบลในเมือง  และตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 กรกฎาคม 61 13:13:25