เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ประชุมเจ้าหน้าที่

วันที่  19 กรกฎาคม  2561  เวลา 14.00 น. นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการต่าง ๆ ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

26 กรกฎาคม 61 13:07:35