เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

นายอำเภอมอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรม

วันที่ 20 กรกฎาคม  2561  นายธวัชชย  รอดงาม  นายอำเภอบ้านไผ่  เป็นประธานมอบบใบประกาศแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมตามโครงการส่างเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อยย ของชุมชนที่ 1  รุ่นที่  4  ตำบลบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมที่ 4 จำนวน  50ราย

 

 

 

 

26 กรกฎาคม 61 12:52:53