เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม  2561  ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

 

  

 

 

 

 

1 สิงหาคม 61 14:17:46