เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

การคัดเลือกผลงานบุคคลและหน่ายงานดีเด่นระดับประเทศปี 2561

วันพฤหัสบดี  ที่ 2 สิงหาคม  2561  เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  โดยนายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ให้การต้อนคณะกรรมการในการคัดคัเลือกผลงานบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561  และได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบ้านไผ่ (นายธวัชชัย  รอดงาม ) และหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 สิงหาคม 61 09:45:25