เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

กอ.บ้านไผ่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ในระหว่างวันที่  24-25 สิงหาคม 2561 นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 11/2561 และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

27 สิงหาคม 61 14:09:24