เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้านไร่ปี 2561/62

วันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 13.30 น.นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางดวงดาว วงศ์ชารี นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จากกรมพัฒนาที่ดิน.กรมชลประทาน.ธกส.ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้านไร่ปี 2561/62 แก่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ณ ศพก.บ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

24 กันยายน 61 09:08:04